Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Hlavná 333
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448
Pondelok 20. 2. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Motto: "Učitelia Ti otvárajú dvere, ale vstúpiť musíš sám..."

Novinky

 • Lyžiarsky výcvik žiakov ZŠ Cejkov sa uskutoční v termíne 13.02.2017 - 18.02.2017 v lyžiarskom centre rekreačnom zariadení Opalex Sigord, Kokošovce 590, 082 52 Prešov.

  Trvanie kurzu: 6 dní / 5 nocí

  Materiálne zabezpečenie:

  Ubytovanie: lyžiarske centrum rekreačné zariadenie Opalex Sigord Kokošovce 590, 082 52 Prešov, 5 nocí.

 • 9. 2. 2017

  Výchovná poradkyňa pri ZŠ Cejkov oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, ktorí majú záujem študovať na SŠ, kde sa vyžadujú talentové skúšky, aby si prišli osobne prevziať prihlášku na SŠ od výchovnej poradkyne najneskôr do 15.2.2017

   Mgr. A. Maňková - výchovná poradkyňa

 • 8. 2. 2017

  Predsedníčka Rodičovského združenia a triedni dôverníci pri Základnej škole Cejkov vyzývajú rodičov žiakov školy, ktorí doposiaľ neuhradili poplatok - finančný príspevok pre Rodičovské združenie, aby tento poplatok urýchlene uhradili v čo najkratšom čase. Tento poplatok bol schválený rodičmi žiakov školy na celoškolskom rodičovskom združení na začiatku tohto školského roka v sume 10 euro na prvé dieťa a 5 euro na každé ďalšie dieťa.

 • 30. 1. 2017

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Dňa 02.02.2017 (štvrtok) sa v ZŠ Cejkov uskutoční "fašiangový karnevál". Čakajú nás súťaže, hry a fašiangová diskotéka. Všetci žiaci našej školy nech si donesú masky. Fantázii sa medze nekladú. Každá maska bude odmenená.

  Karneval sa začne po 1. vyučovacej hodine.

  Karnevalu sa môžu zúčastniť len žiaci s maskou. Žiaci bez masiek sa budú učiť podľa náhradného rozvrku hodín.

 • 11. 12. 2016

  V dnešnej dobe už nestačí vzdelávať deti iba z učebníc. Moderná doba ponúka aj iné, zaujímavé, zážitkové formy vzdelávania. Nové možnosti hľadáme a sústavne ponúkame aj my v našej škole -  našim žiakom, aby nové poznatky mohli prijímať názorne, zaujímavo, všetkými zmyslami.

  Pri motivácii detí k záujmu o vedu a techniku sa snažíme, aby sme deti vzdelávali aj hravou formou, ktorá je spojená so zaujímavými zážitkami a skúsenosťami. Chceme, aby chápali princípy fyzikálnych javov a zákonov, preto sme im umožnili, aby sa stretli s vedou hravou formou a hrou rozvíjali svoje technické zručnosti.

 • 15. 10. 2016

  Riaditeľ školy zverejňuje nový Školský poriadok platný od 18.10.2016.

  S pozdravom Mgr. Ladislav Majerník - riaditeľ školy

  Skolsky_poriadok_2016_17.pdf

 • 28. 6. 2013

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2013

  Do galérie ZOO Spišská Nová Ves boli pridané fotografie.

 • 22. 5. 2013

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Prednáška o zdravej výžive.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Cejkov
  Hlavná 333
  076 05 Cejkov
 • +421 56 668 60 00
  +421 917 281 448

Fotogaléria